แจ้งผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่านและนักเรียนทุกคนทราบ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป www.krudung.com จะปิดให้บริการลง แล้วเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์เป็น www.iclass.in.th เพื่อให้เว็บไซต์เป็นตามลักษณะการจดทะเบียนเว็บไซต์ของบุคคลทั่วไป ฝากผู้เยี่ยมชมทุกท่านและนักเรียนทุกคนติดตามเว็บไซต์ www.iclass.in.th ด้วยนะครับ
โดยที่นักเรียนสามารถเข้าไปส่งงานและตรวจสอบงานผ่านระบบ E-Learning ได้ตามปกติจนกว่าจะปิดเว็บไซต์

ขอบคุณครับ

Krudung.com

www.krudung.com

www.iclass.in.th